Thứ Tư, 30 tháng 12, 2015Bài học đã được dịch, bạn hãy đưa chuột vào các câu tiếng anh để xem.

Is China Continuing Big Spending to Lift Its Economy?Trung Quốc vẫn tiếp tục các gói chi tiêu lớn để vực dậy nền kinh tế?From VOA Learning English, this is the Economics ReportTừ VOA Learning English, đây là Bản Tin Kinh Tế.

Chinese officials have predicted lower economic growth again this year.Nhà chức trách Trung Quốc đã dự đoán rằng kinh tế sẽ lại tăng trưởng chậm trong năm nay. They say that huge government spending programs are coming to a close.Họ cho rằng những chương trình chi tiêu chính phủ lớn sẽ ngừng lại. Instead, officials say they are seeking what they call “higher quality” but more modest growth.Thay vào đó, các viên chức này cho biết họ đang tìm một giải pháp mà họ gọi là "chất lượng cao hơn" nhưng sức tăng trưởng khiêm tốn hơn. The goal is to increase spending at home in China, and grow the economy in a more balanced way.Mục tiêu là để thúc đẩy tiêu dùng tại nhà ở Trung Quốc, và phát triển kinh tế một cách cân bằng hơn. In March, Chinese Premier Li Keqiang reinforced this opinion when he announced a target growth rate of seven percent for 2015.Vào tháng 3, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã thông qua đề xuất này khi ông đặt mục tiêu mức tăng trưởng 7% cho năm 2015. That is well below the average over the last 20 years.Con số này là khá thấp so với mức trung bình trong hơn 20 năm qua. However, there are signs that the government has not yet ended its big spending programs.Tuy nhiên, có những dấu hiệu cho thấy chính phủ vẫn chưa ngừng các chương trình chi tiêu chính phủ lớn. Li Keqiang announced a 13 percent increase in fixed asset investments, things like buildings and machinery.Lý Khắc Cường đã công bố mức tăng trưởng 13% trong đầu tư bất động sản, chính là nhà cửa và máy móc.

The premier also said there would be new spending in energy, railways, water management and housing.Vị thủ tướng này cũng cho biết sẽ có những khoản chi tiêu mới cho năng lượng, đường ray, cấp thoát nước và nhà ở. In January, Mr. Li promised to create 10 million new jobs in 2015 -- partly through investment in building projects.Vào tháng 1, ông Lý hứa sẽ tạo ra 10 triệu việc làm mới trong năm 2015 -- một phần là thông qua đầu tư vào các dự án nhà cao tầng. The new spending program is less than the stimulus plan China put in place during the world financial crisis.Chương trình chi tiêu mới sẽ nhỏ hơn kế hoạch kích thích mà Trung Quốc sử dụng trong khủng hoảng kinh tế thế giới. In 2008, China announced a spending package of $570 billion.Năm 2008, Trung Quốc công bố một gói chi tiêu trị giá 570 tỷ đô. This year, however, $260 billion is set aside for spending on the economy. Năm nay, tuy nhiên, chỉ 260 tỷ đô được sử dụng cho nền kinh tế. To pay for new projects, the government is borrowing money.Để chi trả cho dự án mới, chính phủ đã phải đi vay. Finance Minister Lou Jiwei said in a news conference that deficit spending will be about 2.7 percent of the gross domestic product.Bộ trưởng Tài chính Lâu Kế Vĩ phát biểu trong một cuộc họp báo rằng số chi tiêu thiếu hụt sẽ vào khoảng 2.7% tổng sản phẩm quốc nội.

The GDP is the value of all goods and services produced by the economy in one year.GDP (gross domestic product - tổng sản phẩm quốc nội) là một giá trị thể hiện toàn bộ sản phẩm và dịch vụ được tạo ra bởi nền kinh tế trong 1 năm. Is China Continuing Big Spending to Lift Its Economy?Trung Quốc vẫn tiếp tục các gói chi tiêu lớn để vực dậy nền kinh tế?

Is China Continuing Big Spending to Lift Its Economy?

 • Uploaded by: Unknown
 • Views:
 • Category:
 • Share

  0 nhận xét:

  Đăng nhận xét

  Sách TOEIC

  Để đạt được điểm cao trong kỳ thi này, không phải cứ ôm vào mình càng nhiều tài liệu luyện thi là được, mà bí quyết nằm ở chỗ bạn chọn và sử dụng tài liệu luyện thi TOEIC nào cho phù hợp với nhu cầu và mục tiêu của bản thân. Nếu chọn học đúng sách thì sẽ có kết quả nhanh, còn học với sách không “hợp” thì tất nhiên trình độ của bạn sẽ vẫn được cải thiện, nhưng sẽ lên “ì ạch” đấy. Bộ sách TOEIC sẽ giúp bạn tổng hợp các bộ sách luyện thi TOEIC nhanh đạt được mục tiêu nhất.
   
  Copyright © Học tiếng qua VOA có lời dịch BIT Templates