Thứ Năm, 31 tháng 12, 2015Bài học đã được dịch, bạn hãy đưa chuột vào các câu tiếng anh để xem.

Taiwan Makes Changes to College Entrance ExamsĐài Loan thau đổi kỳ thi đầu vào đại họcFrom VOA Learning English, this is the Education ReportTừ VOA Learning English, đây là Báo cáo Giáo Dục.

Taiwan’s yearly university admissions tests have just taken place. Kỳ thi tuyển sinh đại học hàng năm của Đài Loan vừa mới bắt đầu. Tens of thousands of students tried to give the right answers to math and language questions.Hàng vạn học sinh đang cố gắng đưa ra câu trả lời đúng cho những câu hỏi toán học và ngôn ngữ. High scores permit students to enter top schools.Điểm số cao cho phép họ vào được những trường hàng đầu. The current examinations require that students memorize facts in high school classes.Kỳ thi hiện tại yêu cầu học sinh ghi nhớ những kiến thức trong trường trung học. They do not test critical thinking or creative problem solving abilities.Kỳ thi này không kiểm tra cách suy nghĩ lập luận hay khả năng giải quyết vấn đề một cách sáng tạo. Officials in Taiwan plan to change the admissions test.Giới quan chức Đài Loan đang lên kế hoạch thay đổi kỳ thi tuyển sinh này. They also want to measure imagination and innovation abilities.Họ muốn kỳ thi này cũng kiểm tra trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo. That is when one has new ideas about how something can be done.Đó là kiểm tra khi ai đó có những ý tưởng mới về cách giải quyết vấn đề.

Taiwanese officials see the progress China and South Korea are making in the information technology field.Các viên chức Đài Loan nhận thấy sự tiến bộ mà Trung Quốc và Nam Hàn đang làm được trong lĩnh vực công nghệ thông tin. By comparison, Taiwan is losing technology business.So với họ, Đài Loan đang mai một lĩnh vực kinh doanh công nghệ. The Ministry of Education wants to help young Taiwanese to innovate. Bộ trưởng Giáo dục muốn giúp những thanh niên Đài Loan phát triển sức sáng tạo. So, it will begin a new process to choose university students.Vì thế, một quy trình tuyển sinh đại học mới sẽ bắt đầu. They hope the best schools will start to accept people with new business ideas.Họ hi vọng rằng những trường tốt nhất sẽ bắt đầu tiếp nhận những người có ý tưởng kinh doanh mới. The new system will take effect in 2018.Hệ thống mới sẽ đi vào hoạt động vào năm 2018. Ma Hsiang-ping is the ministry’s deputy director for higher education. Ma Hsiang-ping là phó giám đốc của bộ về giáo dục bậc cao.

She told VOA the new exam system will look for people interested in invention or starting businesses..Bà trả lời VOA rằng hệ thống thi tuyển mới sẽ tìm kiếm những người có hứng thú sáng tạo và khởi nghiệp. She said Taiwan will lose competitiveness if all the inventing is done in other countries.Bà nói, Đài Loan sẽ mất hết ưu thế cạnh tranh nếu tất cả các phát minh đều ở các nước khác. She said the ministry hopes new admissions policies will reshape the 12-year public education system.Bà cho biết bộ hi vọng rằng quy chế tuyển sinh mới sẽ cơ cấu lại 12 năm hệ thống giáo dục công. She said it should not focus only on memorization of facts but also on the growth of other skills.Theo bà, không nên chỉ tập trung ghi nhớ kiến thức mà còn cần phát triển những kỹ năng khác. The results of the exams this year will decide the admissions of 146,000 people.Kết quả của kỳ thi năm nay sẽ quyết định đầu vào đại học của 146,000 thí sinh. Many are seeking to attend the 10 highest-rated schools.Rất nhiều người hi vọng đậu vào 10 trường đại học hàng đầu.

Taiwan Makes Changes to College Entrance Exams

 • Uploaded by: Unknown
 • Views:
 • Category: ,
 • Share

  0 nhận xét:

  Đăng nhận xét

  Sách TOEIC

  Để đạt được điểm cao trong kỳ thi này, không phải cứ ôm vào mình càng nhiều tài liệu luyện thi là được, mà bí quyết nằm ở chỗ bạn chọn và sử dụng tài liệu luyện thi TOEIC nào cho phù hợp với nhu cầu và mục tiêu của bản thân. Nếu chọn học đúng sách thì sẽ có kết quả nhanh, còn học với sách không “hợp” thì tất nhiên trình độ của bạn sẽ vẫn được cải thiện, nhưng sẽ lên “ì ạch” đấy. Bộ sách TOEIC sẽ giúp bạn tổng hợp các bộ sách luyện thi TOEIC nhanh đạt được mục tiêu nhất.
   
  Copyright © Học tiếng qua VOA có lời dịch BIT Templates