Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2016Bài học đã được dịch, bạn hãy đưa chuột vào các câu tiếng anh để xem.

Tony Blair Urges Support for Youth Tolerance ProgramsTony Blair Kêu Gọi Sự Ủng Hộ Cho Chương Trình Khoan Hồng Thanh Thiếu NiênFrom VOA Learning English, this is the Education ReportTừ VOA Learning English, đây là Bản Tin Giáo Dục.

Former British Prime Minister Tony Blair has urged governments around the world to support tolerance programs for young people. Cựu Thủ Tướng Anh Tony Blair đã kêu gọi chính phủ khắp thế giới ủng hộ chương trình khoan hồng cho thanh thiếu niên. Such programs teach respect for differences of opinion and behavior between races, cultures and religious groups. Những chương trình như vậy dạy tôn trọng sự khác biệt ý kiến và hành vi giữa các dân tộc, văn hoá và các nhóm tôn giáo. Mr. Blair said that these programs make it possible for students to accept people who are different from themselves.Ông Blair nói những chương trình này dạy học sinh biết cách chấp nhận những người khác biệt so với họ. The former British leader described education in the 21st century as a security issue. Cựu thủ lĩnh Anh đã mô tả giáo dục ở thế kỷ 21 như một vấn đề an ninh. He spoke last month at a meeting of the Counter-Terrorism Committee of the United Nations Security Council.Ông đã nói vào tháng trước tại cuộc họp của Uỷ Ban Chống Khổng Bố của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc. The former prime minister currently heads the Tony Blair Faith Foundation. Cựu Thủ Tướng hiện giờ lãnh đạo Tổ Chức Niềm Tin Tony Blair. The group seeks to help prevent prejudice, conflict and extremism.Tổ chức này tiềm để ngăn chặn định kiến, xung đột và chủ nghĩa cực đoan. It operates tolerance programs in more than 1,000 schools worldwide.Tổ chức đã tổ chức nhiều chương trình khoan hồng trên hơn 1,000 trường khắp thế giới.

Mr. Blaid the world faces extremism based on what he called a perversion of religious belief. Ông Blair nói thế giới đang phải đối mặt với chủ nghĩa cực đoan dựa trên điều mà ông đã gọi là sự xuyên tạc niềm tin tôn giáo. He said this way of thinking abuses religion to justify violence.Ông nói lối suy nghĩ này lạm dụng tôn giáo để biện minh bạo lực. The former prime minister said belonging to a group can provide a sense of identity. Cựu thủ tướng nói việc thuộc về một nhóm có thể tạo nên cảm giác bản sắc. But he believes that a misguided sense of belonging can make people think of others who are different as opponents.Nhưng ông tin những cảm giác sai lầm về sự phụ thuộc này có thể làm cho mọi người nghĩ về người khác như là những kẻ thù. The Tony Blair Foundation has operated the Face to Faith school programs for four years.Tổ Chức Tony Blair đã tổ chức chương trình trường học Đối Diện Lòng Tin trong suốt bốn năm. It now reaches 50,000 students between the ages of 12 and 17. Nó hiện tại đã có 50,000 học sinh trong độ tuổi từ 12 đến 17.

Some of the students live in Western countries, such as Australia, Canada, Italy and the United States.Một số học sinh sống ở các nước phương Tây, như Úc, Canada, Ý và Hoa Kỳ. Others live in Egypt, India, Indonesia, Jordan, Pakistan and the Philippines. Những học sinh khác sống ở Ai Cập, Ấn Độ, Indonesia, Jordan, Pakistan và Philippines. Mr. Blair urged governments to start many more tolerance programs. Ông Blair kêu gọi chính phủ bắt đầu nhiều chương trình khoan hồng hơn nữa. He said his foundation is willing to work in any country that invites it. Ông nói tổ chức của ông sẵn sàng làm việc ở bất cứ đất nước nào được mời.

Tony Blair Urges Support for Youth Tolerance Programs

 • Uploaded by: Unknown
 • Views:
 • Category:
 • Share

  1 nhận xét:

  1. Không nên dịch là chương trình Khoan Hồng Thanh Thiếu Niên.
   Mà là chương trình Lòng Khoan Dung dành cho giới trẻ.

   Trả lờiXóa

  Sách TOEIC

  Để đạt được điểm cao trong kỳ thi này, không phải cứ ôm vào mình càng nhiều tài liệu luyện thi là được, mà bí quyết nằm ở chỗ bạn chọn và sử dụng tài liệu luyện thi TOEIC nào cho phù hợp với nhu cầu và mục tiêu của bản thân. Nếu chọn học đúng sách thì sẽ có kết quả nhanh, còn học với sách không “hợp” thì tất nhiên trình độ của bạn sẽ vẫn được cải thiện, nhưng sẽ lên “ì ạch” đấy. Bộ sách TOEIC sẽ giúp bạn tổng hợp các bộ sách luyện thi TOEIC nhanh đạt được mục tiêu nhất.
   
  Copyright © Học tiếng qua VOA có lời dịch BIT Templates