Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2016Bài học đã được dịch, bạn hãy đưa chuột vào các câu tiếng anh để xem.

UNESCO Says Poor Education Costs Billions of DollarsUNESCO Nói Rằng Nền Giáo Dục Yếu Kém Tiêu Tốn Hàng Tỷ ĐôlaFrom VOA Learning English, this is the Education ReportTừ VOA Learning English, đây là Bản Tin Giáo Dục.

Recently, there have been increased efforts to make sure children in Africa get a good, strong education. Gần đây, có sự gia tăng trong nỗ lực để đảm bảo trẻ em tại Châu Phi có được nền giáo dục mạnh và tốt. But a new report says governments are losing about $129 billion dollars every year on poor quality education. Nhưng có một báo cáo nói rằng các chính phủ đang mất khoảng 129 tỷ đôla mỗi năm cho nền giáo kém chất lượng. As a result, about one in four students in poor countries cannot read a complete sentence.Kết quả là, khoảng một trong bốn học sinh tại các nước nghèo không thể đọc một câu hoàn chỉnh. That represents about 175 million young people.Điều này đại diện cho khoảng 175 triệu người trẻ. The report comes from UNESCO — the United Nations’s Educational, Scientific and Cultural Organization.Báo cáo này đến từ UNESCO – Tổ Chức Giáo Dục, Khoa Học và Văn Hoá Liên Hiệp Quốc. It says poor teacher training and spending cuts are just two of the reasons for schools failing. Báo cáo cho biết chương trình đào tạo giáo viên yếu kém và cắt giảm chi tiêu chỉ là hai trong số những nguyên nhân cho thất bại của các trường. Pauline Rose, an education specialist, directed the report.Pauline Rose, một chuyên gia giáo dục, đã hướng dẫn báo cáo. She says more teachers are needed in African countries south of the Sahara Desert.Bà nói cần có nhiều giáo viên hơn tại các nước Châu Phi phía nam Sa Mạc Sahara.

She says the area needs an additional 225.000 teachers a year to improve primary school education by 2015.Bà nói vùng này cần thêm 225,000 giáo viên một năm để cải thiện giáo dục tiểu học trước 2015. Pauline Rose says governments like saving money by using contract teachers.Pauline Rose nói chính phủ thích tiết kiệm tiền bằng cách sử dụng giáo viên hợp đồng. These teachers are not government employees but work by special agreement.Những giáo viên này không phải nhân viên chính phủ nhưng làm việc với một thoả thuận đặc biệt. Contract teachers can easily be dismissed. Giáo viên hợp đồng dễ dàng bị sa thải. In addition, they earn far less money than teachers working for the government.Bên cạnh đó, họ kiếm ít tiền hơn so với giáo viên làm việc cho chính phủ. The UNESCO report says governments will need to increase spending on education.Bản báo cáo của UNESCO cho biết các chính phủ sẽ cần phải gia tăng chi tiêu cho giáo dục. In many countries, financial support for education has decreased or stayed the same in recent years.Tại nhiều nước, hỗ trợ tài chính cho giáo dục đã giảm hoặc giữ nguyên trong những năm gần đây.

The report praises some countries.Báo cáo cũng khen ngợi một số nước. It says South Africa provides six times more money to teach students in areas with low education levels and high unemployment.Báo cáo nói Nam Phi đã cung cấp tiền gấp sáu lần để dạy học sinh ở những vùng có mức giáo dục thấp và thất nghiệp cao. And Malawi is creating teacher colleges to train teachers for rural areas.Và Malawi đang xây các trường cao đẳng giáo viên để đào tạo giáo viên cho các vùng nông thôn.

UNESCO Says Poor Education Costs Billions of Dollars

 • Uploaded by: Unknown
 • Views:
 • Category:
 • Share

  17 nhận xét:

  1. Video and transcription are not matching.

   Trả lờiXóa
  2. i love it so much
   thank you a lot, It is really helpfull

   Trả lờiXóa
  3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

   Trả lờiXóa
  4. Phương pháp nghe tiếng Anh này thật hay! Rất giống với phương pháp mình đã áp dụng.
   Mình cũng có chia sẻ phương pháp này trên trang web của mình EngWithU - Học tiếng Anh cùng bạn
   Phương pháp nghe này vô cùng hiệu quả! Bạn cũng có thể tham khảo phương pháp luyện nghe tiếng Anh qua bài hát

   Trả lờiXóa
  5. Tôi bắt đầu luyện nghe, hiểu chương trình này. Khả năng nghe xem như từ con số không, nhưng hy vọng tiến triển mỗi ngày theo phương pháp của Voa. Rất biết ơn.

   Trả lờiXóa
  6. I heard repeatedly to hear the voice and the tone of the announcer. The first heard with English subtitles. The next time just listen, do not look subtitles. The increase in listening and understanding of this article (UNESCO Says Poor Education Costs Billions of Dollars) increased after each listening. Thanks Voa. I will persist in pursuing Voa's English learning methodology. Have fun, enthusiasm in delivering English to those who love learning.

   Trả lờiXóa
  7. Thank you for your sharing, if you have any difficulties in translating, please have A2Z support - A2Z - The only translation and quality translation service in the country. With offices located in 63 cities and provinces. Refer: Phiên dịch tiếng anh, Phiên dịch tiếng đức, Phiên dịch tiếng pháp, Phiên dịch tiếng Nga, Phiên dịch tiếng Nhật, Phiên dịch tiếng Hàn, Phiên dịch tiếng Trung

   Trả lờiXóa
  8. mình muốn thực hành nói tiếng anh. Có bạn nào muốn thực hành luyện nói tiếng anh với mình qua video call như sky, zalo không ?

   Trả lờiXóa
  9. Lessons with current words close to life today can be used well in real life. The problem is your attempt?

   Trả lờiXóa

  Sách TOEIC

  Để đạt được điểm cao trong kỳ thi này, không phải cứ ôm vào mình càng nhiều tài liệu luyện thi là được, mà bí quyết nằm ở chỗ bạn chọn và sử dụng tài liệu luyện thi TOEIC nào cho phù hợp với nhu cầu và mục tiêu của bản thân. Nếu chọn học đúng sách thì sẽ có kết quả nhanh, còn học với sách không “hợp” thì tất nhiên trình độ của bạn sẽ vẫn được cải thiện, nhưng sẽ lên “ì ạch” đấy. Bộ sách TOEIC sẽ giúp bạn tổng hợp các bộ sách luyện thi TOEIC nhanh đạt được mục tiêu nhất.
   
  Copyright © Học tiếng qua VOA có lời dịch BIT Templates