Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2016Bài học đã được dịch, bạn hãy đưa chuột vào các câu tiếng anh để xem.

American Educators Have Big Dreams for Schools in AfricaCác Nhà Giáo Dục Mỹ Có Giấc Mơ Lớn Cho Các Trường Học Tại Châu PhiFrom VOA Learning English, this is the Education ReportTừ VOA Learning English, đây là Bản Tin Giáo Dục.

American educators plan to launch 50 new schools in Kenya.Các nhà giáo dục Mỹ dự định mở 50 trường học mới tại Kenya. The new schools of Bridge International Academies are set to open in January at the beginning of Kenya’s school year. Những trường học mới của Học Viện Quốc Tế Bridges dự kiến được mở vào tháng Một vào đầu năm học tại Kenya. The goal of the private group is to educate children of families who make $2 a day or less. Mục tiêu của tổ chức tư nhân này là giáo dục trẻ em của các gia đình chỉ kiếm được 2 đô một ngày hoặc ít hơn. They opened their first school in Kenya in 2009.Họ mở trường học đầu tiên tại Kenya vào năm 2009. Since then, the number of schools has increased to 200.Kể từ đó, số lượng trường học đã tăng lên tới 200. Bridge officials, Shannon May, Jay Kimmelman and Phil Frei say they want to educate 10 million children around the world. Viên chức của Bridge, Shannon May, Jay Kimmelman và Phil Frei nói họ muốn giáo dục 10 triệu trẻ em trên khắp thế giới. On the Bridge International Academies website, the three friends say their effort began with a question.Trên website của Học Viện Quốc Tế Bridges, ba người bạn này đã nói nỗ lực của họ bắt đầu với một câu hỏi. They asked, ‘why there were no plans to educate all the world’s poorest children?’Họ hỏi, ‘tại sao không có một kế hoạch nào để giáo dục cho những trẻ em nghèo nhất thế giới?’

They expect their early education business to make a profit even though it is designed for very poor areas.Họ hy vọng công việc kinh doanh giáo dục sớm sẽ có lời mặc dù nó được thiết kế cho những khu vực nghèo. Their low-cost plan uses new technology to help teachers and to follow student progress. Kế hoạch chi phí thấp sử dụng công nghệ mới để giúp đỡ các giáo viên và để theo dõi sự phát triển của học sinh. It also tracks operations in each school.Nó cũng theo dõi hoạt động của từng trường. They call this new system Academy-in-a-Box.Họ gọi hệ thống mới này là Học-viện-trong-hộp. Every Bridge teacher uses a Nook-e-Reader. Mỗi giáo viên Bridge sử dụng Nook-e-Reader. The electronic reader provides teachers with daily lessons.Thiết bị đọc điện tử này cung cấp cho giáo viên bài giảng hàng ngày. The school provides students with books that match the electronic lessons.Trường cung cấp cho học sinh sách có nội dụng giống với bài giảng điện tử.

The lessons have been developed by trained educators for all Bridge International Academies classes.Bài giảng đã được phát triển phải những nhà giáo dục đã qua đào tạo cho tất cả các lớp học của Học Viện Quốc Tế Bridges. The lessons are designed to meet the requirements of Kenya’s national education plan.Bài giảng được thiết kế để đáp ứng yêu cầu của kế hoạch giáo dục quốc tế của Kenya. Bridge’s large class sizes and teaching methods are not usual in the schools of developed countries.Các kích cỡ lớp học lớn của Bridge và phương pháp dạy không giống như các trường ở các nước phát triển. They are not considered the best for learning. Chúng không được xem là tốt nhất cho việc học. Yet, supporters say the Bridge operation compares well with public education in Kenya.Nhưng, những người ủng hộ nói cơ chế hoạt động của Bridge được xem là tốt so với nền giáo dục công tại Kenya. The average cost to attend a Bridge school is about $5 a month.Chi phí trung bình khi học tại trường Bridge là khoảng 5 đô một tháng.

American Educators Have Big Dreams for Schools in Africa

 • Uploaded by: Lê Anh Tiến
 • Views:
 • Category:
 • Share

  2 nhận xét:

  1. web này hữu ích quá (y) cám ơn nha.

   Trả lờiXóa
  2. Quý công ty bạn có nhu cầu về dịch vụ vệ sinh. Có thể liên hệ với chúng tôi.
   ---
   Website: Dịch vụ Cho Thuê Máy Mài Sàn Bê Tông Hoặc Dich vu cho thue may mai san be tongy

   Trả lờiXóa

  Sách TOEIC

   
  Copyright © Học tiếng qua VOA có lời dịch BIT Templates