Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2016Bài học đã được dịch, bạn hãy đưa chuột vào các câu tiếng anh để xem.

Music Industry Builds Support Through TechnologyNgành công nghiệp âm nhạc được hỗ trợ bởi công nghệFrom VOA Learning English, this is the Technology ReportĐến từ VOA Learning English, đây là Bản Tin Công Nghệ.

Technology has brought major changes to the music industry. Công nghệ đã đem đến những thay đổi lớn cho ngành công nghiệp âm nhạc. Music lovers listen to and buy music on the Internet. Những người yêu nhạc nghe nhạc và mua nhạc trên Internet. They can also watch live shows of artists on the Internet.Họ còn có thể xem live show của các nghệ sỹ qua Internet. And music makers as well as music industry officials use social media to reach the public and increase interest.Và những người làm nhạc cũng như các quan chức ngành công nghiệp âm nhạc sử dụng mạng xã hội để tiếp cận công chúng và tăng sự chú ý. Nick Sherwin is the founder of the band Suburban Skies.Nick Sherwin là người sáng lập ban nhạc Suburban Skies. He says 21st century technology permits a band to control its own future. Ông nói công nghệ thế kỷ 21 cho phép một ban nhạc kiểm soát chính tương lai của mình. He says social media make this possible. Ông nói mạng xã hội làm điều nay trở nên có thể. Sherwin says the Internet and social media have created possibilities for musicians. Sherwin nói Internet và mạng xã hội tạo ra khả năng cho các nghệ sỹ.

He says the way to success is to give visitors more than one kind of experience. Ông nói con đường đến thành công là đem đến cho người truy cập nhiều hơn một loại trải nghiệm. Sherwin says content is most important. Sherwin nói nội dung là điều quan trọng nhất. Music industry officials discussed the future of the business during an international conference in Los Angeles, California. Những quan chức ngành công nghiệp âm nhạc đã thảo luận về tương lai của ngành công nghiệp này trong một hội nghị quốc tế tại Los Angeles, California. They said musicians across the country are choosing to perform live following the drop in CD sales in the United States.Họ nói các nghệ sỹ khắp đất nước đang chọn trình diễn live sau sự giảm sút doanh số bán đĩa tại Mỹ. Rob Light is head of music at the Creative Artists Agency. Rob Light là giám đốc âm nhạc tại Creative Artists Agency. He says live shows are providing artists with most of their earnings. Ông nói live show là nguồn thu nhập chính của các nghệ sỹ. There has also been a big increase in the number of music festivals.Cũng có một sự gia tăng lớn số lượng các lễ hội âm nhạc.

These events are advertised on social media. Những sự kiện này được quảng bá trên mạng xã hội. Bob Pittman leads the media company Clear Channel Communications. Bob Pittman lãnh đạo công ty truyền thông Clear Channel Communications. He says music lovers still listen to radio. Ông nói những người yêu nhạc vẫn còn nghe radio. He says 70 percent of Americans say they find new music on radio. Ông nói 70 phần trăm người Mỹ nói rằng họ tìm thấy nhạc mới qua radio. He believes radio will soon be a thing of the past. Ông tin rằng radio sẽ sớm chỉ là dĩ vãng. But Nick Sherwin is not worried.Nhưng Nick Sherwin không lo lắng. He just wants the Internet to help him reach all who likes his kind of music.Ông chỉ muốn Internet giúp ông tiếp cận tất cả những ai thích thể loại của ông.

Music Industry Builds Support Through Technology

 • Uploaded by: Unknown
 • Views:
 • Category:
 • Share

  0 nhận xét:

  Đăng nhận xét

  Sách TOEIC

  Để đạt được điểm cao trong kỳ thi này, không phải cứ ôm vào mình càng nhiều tài liệu luyện thi là được, mà bí quyết nằm ở chỗ bạn chọn và sử dụng tài liệu luyện thi TOEIC nào cho phù hợp với nhu cầu và mục tiêu của bản thân. Nếu chọn học đúng sách thì sẽ có kết quả nhanh, còn học với sách không “hợp” thì tất nhiên trình độ của bạn sẽ vẫn được cải thiện, nhưng sẽ lên “ì ạch” đấy. Bộ sách TOEIC sẽ giúp bạn tổng hợp các bộ sách luyện thi TOEIC nhanh đạt được mục tiêu nhất.
   
  Copyright © Học tiếng qua VOA có lời dịch BIT Templates