Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2016Bài học đã được dịch, bạn hãy đưa chuột vào các câu tiếng anh để xem.

Johannesburg Leads Africa in TweetsJohannesburg Dẫn Đầu Châu Phi Về Lượt TweetFrom VOA Learning English, this is the Technology ReportĐến từ VOA Learning English, đây là Bản Tin Công Nghệ.

The social media service Twitter is doing very well in the South African capital of Johannesburg. Dịch vụ mạng xã hội Twitter đang làm rất tốt tại thủ đô Nam Phi Johannesburg. The city leads Africa in Twitter usage.Đây là thành phố dẫn đầu Châu Phi về lượng sử dụng Twitter. A new study shows that Johannesburg averages one tweet every 13 seconds. Một nghiên cứu mới cho thấy tại Johannesburg trung bình có một tweet mỗi 13 giây. The public relations company – Portland Communications carried out the study called “How Africa Tweets”. Một công ty quan hệ công chúng – Portland Communications đã thực hiện một nghiên cứu mang tên “Người Châu Phi tweet như thế nào”. It gathered information about geo-tagged tweets from October to December of 2013. Nghiên cứu này đã thu thập các thông tin về các tweet có tag địa lý từ tháng Mười đến tháng Mười Hai năm 2013. A geo-tag records position information of a Tweet. Một tag địa lý ghi lại vị trí thông tin của một Tweet. The study shows that over 600,000 geo-tagged Tweets were posted during the three months.Nghiên cứu tìm ra được rằng hơn 600,000 Tweet geo-tag được đăng trong suốt ba tháng. Allan Kamau leads the Nairobi, Kenya office for Portland Communications. Allan Kamau lãnh đạo Nairobi, văn phòng Kenya của Portland Communications.

He says it is no surprise that Johannesburg leads Africa in Twitter useÔng nói đây không phải là điều ngạc nhiên khi Johannesburg dẫn đầu Châu Phi vầ lượng sử dụng Twitter. South Africa has the highest smartphone usage of any country in Africa. Nam Phi có số lượng người sử dụng smartphone cao nhất trong số bất kỳ đất nước nào tại Châu Phi. Mr Kamau says geo-tagged tweets do not represent the total number of tweets from each city. Ông Kamau nói rằng các tweet geo-tag không thể hiện được tổng số tweet của mỗi thành phố. But he says, they do provide a dependable estimate of Twitter usage.Nhưng ông cũng cho biết, nó cung cấp số lượng ước đoán đáng tin cậy về lượng sử dụng Twitter. The company did its first study in 2012. Công ty đã thực hiện nghiên cứu đầu tiên vào năm 2012. Mr Kamau says the largest change he has seen is in how Twitter is being used. Ông Kamau nói rằng sự thay đổi lớn nhất ông nhìn thấy được là trong cách sử dụng Twitter. He says consumers are now using Twitter to discuss faulty products or bad services. Ông nói người tiêu dùng bây giờ dùng Twitter để thảo luận về các sản phẩm lỗi hay các dịch vụ tệ.

Mr Kamau says companies, organizations, and even sports teams – now value Twitter as a great resource for social involvement. Ông Kamau nói các công ty, tổ chức, và thẫm chí các đội bóng thể thao – bây giờ xem Twitter như một nguồn tài lực lớn cho việc kết nối với cộng đồng. The leading topic of Twitter across Africa is football – a sport known in the US as soccer. Chủ đề dẫn đầu trên Twitter tại Châu Phi là về bóng đá – môn thể thao được biết đến ở Mỹ với tên gọi “soccer”. Mickey Modisane is the public relations director for the Orlando Pirates. Mickey Modisane là giám đốc quan hệ công chúng tại Orlando Pirates. He says the team’s Twitter account has 145,000 followers.Ông nói tài khoản Twitter của đội bóng có 145,000 người theo dõi. He says he is excited about his team’s Twitter Popularity.Ông nói ông rất phấn khởi về độ nổi tiếng của đội bóng trên Twitter.

Johannesburg Leads Africa in Tweets

 • Uploaded by: Unknown
 • Views:
 • Category:
 • Share

  0 nhận xét:

  Đăng nhận xét

  Sách TOEIC

  Để đạt được điểm cao trong kỳ thi này, không phải cứ ôm vào mình càng nhiều tài liệu luyện thi là được, mà bí quyết nằm ở chỗ bạn chọn và sử dụng tài liệu luyện thi TOEIC nào cho phù hợp với nhu cầu và mục tiêu của bản thân. Nếu chọn học đúng sách thì sẽ có kết quả nhanh, còn học với sách không “hợp” thì tất nhiên trình độ của bạn sẽ vẫn được cải thiện, nhưng sẽ lên “ì ạch” đấy. Bộ sách TOEIC sẽ giúp bạn tổng hợp các bộ sách luyện thi TOEIC nhanh đạt được mục tiêu nhất.
   
  Copyright © Học tiếng qua VOA có lời dịch BIT Templates