Thứ Sáu, 8 tháng 1, 2016Bài học đã được dịch, bạn hãy đưa chuột vào các câu tiếng anh để xem.

A Solar Airplane May Soon Circle the GlobeMột máy bay năng lượng mặt trời sẽ sớm bay vòng quanh Trái ĐấtFrom VOA Learning English, this is the Technology ReportĐến từ VOA Learning English, đây là Bản Tin Công Nghệ.

In 2012, a team of pilots and engineers from Switzerland successfully flew a plane powered by sunlight from Spain to Morocco. Vào năm 2012, một nhóm các phi công và kỹ sư từ Thuỵ Sỹ đã cho bay thành công một chiếc máy bay chạy bằng ánh sáng mặt trời từ Tây Ban Nha sang Morocco. The same team carried out a long-distance flight in the western United States in 2013. Nhóm này cũng thực hiện chuyến bay đường dài tại phía tây Hoa Kỳ vào năm 2013. Now, the Swiss team is preparing for a flight around the world in 2015. Hiện tại, nhóm người Thuỵ Sỹ này đang chuẩn bị cho chuyến bay vòng quanh thế giới vào năm 2015. The new, improved version of the plane, named Solar Impulse 2, was recently shown in Switzerland.Chiếc máy bay mới, phiên bản cải tiến của chiếc máy bay cũ, có tên là Solar Impulse 2, được ra mắt gần đây tại Thuỵ Sỹ. Solar Impulse 2 is a very light, single-seat airplane. Solar Impulse 2 là chiếc máy bay một chỗ, rất nhẹ. It is 63 meters from the end of one wing to the end of the other. Nó dài 63m từ đuôi cánh bên này đến cuối đuôi cánh bên kia. This large wingspan provides 200 square meters of space for energy cells that charge lithium-ion batteries. Sải cánh lớn này cung cấp không gian rộng 200 mét vuông cho các phân tử năng lượng sạc pin lithium-ion. These special batteries are needed to keep the plane flying at night.Loại pin đặc biệt này cần thiết để giữ cho máy bay bay vào ban đêm.

Four electric motors permit the plane to cruise at a speed of up to 140 kilometers per hour at an average height of 8,500 meters above sea level. Bốn động cơ điện cho phép máy bay bay với tộc độ lên đến 140 km một giờ ở độ cao trung bình 8,500m trên mực nước biển. The longest flight of Solar Impulse 1 was made in May 2013.Chuyến bay dài nhất của Solar Impulse 1 được thực hiện vào Tháng Năm 2013. The plane flew from Phoenix, Arizona to Dallas, Texas, a distance of just over 1,500 kilometers.Máy bay bay từ Phoenix, Arizona đến Dallas, Texas, với khoảng cách chỉ hơn 1,500km. Twelve years of research and testing went into building Solar Impulse 2. Mười hai năm nghiên cứu và thử nghiệm đã đi vào xây dựng Solar Impulse 2. The researchers believe the aircraft will be able to fly around the world in 20 to 25 days and nights. Các nhà nghiên cứu tin rằng chiếc máy bay này có thể bay khắp thế giới trong 20 đến 25 ngày và đêm. Bertrand Piccard is the chairman of the Solar Impulse project. Bertrand Piccard là chủ tịch của dự án Solar Impulse. He says the goal of the flight around the world is to support efforts toward energy efficiency. Ông nói rằng mục đích của chuyến bay vòng bay thế giới là để ủng hộ những nỗ lực hướng đến hiệu quả năng lượng.

Solar Impulse 2 began test flights in May. Solar Impulse 2 bắt đầu bay thử vào tháng Năm. The team plans to start the flight around the world next March from an airport somewhere along the Persian Gulf.Nhóm dự định bắt đầu chuyến bay vòng quanh thế giới vào tháng Ba tới từ một sân bay nào đó dọc vịnh Ba Tư.

A Solar Airplane May Soon Circle the Globe

 • Uploaded by: Unknown
 • Views:
 • Category:
 • Share

  0 nhận xét:

  Đăng nhận xét

  Sách TOEIC

  Để đạt được điểm cao trong kỳ thi này, không phải cứ ôm vào mình càng nhiều tài liệu luyện thi là được, mà bí quyết nằm ở chỗ bạn chọn và sử dụng tài liệu luyện thi TOEIC nào cho phù hợp với nhu cầu và mục tiêu của bản thân. Nếu chọn học đúng sách thì sẽ có kết quả nhanh, còn học với sách không “hợp” thì tất nhiên trình độ của bạn sẽ vẫn được cải thiện, nhưng sẽ lên “ì ạch” đấy. Bộ sách TOEIC sẽ giúp bạn tổng hợp các bộ sách luyện thi TOEIC nhanh đạt được mục tiêu nhất.
   
  Copyright © Học tiếng qua VOA có lời dịch BIT Templates