Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2016Bài học đã được dịch, bạn hãy đưa chuột vào các câu tiếng anh để xem.

Technology Brings New Life to Old PaintingsCông nghệ mang đến sức sống mới vào các bức tranh cũ.From VOA Learning English, this is the Technology ReportĐến từ VOA Learning English, đây là Bản Tin Công Nghệ.

More than 400 years ago, the Spanish artist El Greco created a large painting called “Saint Martin and the Beggar”.Hơn 400 năm trước, nghệ sỹ người Tây Ban Nha El Greco đã vẽ một bức tranh rất lớn có tên “Saint Martin và người Ăn Mày”. It shows Martin, a Roman soldier, sharing his clothing with a poor man. Bức tranh thể hiện Martin, một người lính Roman, chia sẻ quần áo của ông ta với một người đàn ông nghèo. Experts believe someone covered the famous painting with a clear protective covering of varnish in the 1940s. Các nhà chuyên môn cho rằng ai đó đã che bức tranh nổi tiếng này bằng một lớp phủ trong suốt bằng sơn dầu vào những năm thập niên 1940. But the substance has changed the look of the painting. Nhưng chất này đã làm thay đổi hình dáng của bức tranh. Art conservators at the National Gallery of Art in Washington, D.C are working to repair the painting. Những nhà bảo tồn nghệ thuật tại Phòng Trưng Bày Nghệ Thuật Quốc Gia tại Washington, D.C đang làm việc để chỉnh sửa bức tranh. They have been preparing it for a series of shows marking the 100th anniversary of El Greco’s death.Họ đang chuẩn bị bức tranh cho chuỗi triển lãm kỷ niệm 100 năm ngày mất của El Greco. Ann Hoenigswald is the lead conservator at the National Gallery of Art.Ann Hoenigswald là người lãnh đạo bảo tồn nghệ thuật tại Phòng Trưng Bày Nghệ Thuật Quốc Gia. She carefully cleans the painting millimeter by millimeter. Bà đã cẩn thận lau chùi bức tranh từng milimet.

She says the artwork needed treatment because the varnish had turned yellow. Bà nói tác phẩm nghệ thuật này cần sự chăm sóc vì lớp sơn dầu đã ngả màu vàng. The yellow varnish changed the appearance of the colors El Greco used.Lớp sơn dầu màu vàng đã làm thay đổi bề mặt màu sắc mà El Greco đã dùng. Before the repairs began, scientists used microscopes, special infrared cameras and even x-rays to see if the painting had been damaged or changed. Trước khi bắt đầu trùng tu, các nhà khoa học đã dùng kính hiển vi, camera hồng ngoại đặc biệt và thậm chí cả X-ray để kiểm ra xem bức tranh có bị hư hại hay thay đổi hay không. These imaging tools let them see below the top layer of paint. Những công cụ mô phỏng này cho phép họ nhìn được bên dưới lớp sơn trên cùng. It showed how El Greco made changes to the painting.Nó đã cho thấy cách El Grecco thay đổi bức tranh. It showed how El Greco made changes to the painting.Nó đã cho thấy cách El Grecco thay đổi bức tranh.

Ann Hoenigswald has worked on Saint Martin and the Beggar for about a year.Ann Hoenigswald đã làm việc với Saint Martin và người Ăn Mày được khoảng một năm. Her work has helped bring back the painting’s beauty. Công việc của bà đã giúp lấy lại vẻ đẹp của bức tranh. After cleaning the painting, she used varnish created in a laboratory to protect it. Sau khi làm sạch bức tranh, bà đã dùng lớp sơn dầu được tạo ra trong phòng thí nghiệm để bảo vệ bức tranh. This synthetic varnish will not change in color. Lớp sơn dầu tổng hợp này sẽ không đổi màu. The National Gallery of Art is sending El Greco’s artwork to the Museum of Santa Cruz in Toledo, SpainPhòng Trưng Bày Nghệ Thuật Quốc Gia đang gửi tác phẩm nghệ thuật của El Greco tới Bảo Tàng Santa Cruz tại Toledo, Tây Ban Nha. EL Greco created the painting of Saint Martin in Toledo. El Greco đã vẽ bức tranh tại Saint Martin tại Toledo. The painting will be included in an exhibit marking the anniversary of the artist’s death.Bức tranh sẽ có mặt trong buổi triển lãm kỷ niệm ngày mất của tác giả.

Technology Brings New Life to Old Paintings

 • Uploaded by: Unknown
 • Views:
 • Category:
 • Share

  0 nhận xét:

  Đăng nhận xét

  Sách TOEIC

  Để đạt được điểm cao trong kỳ thi này, không phải cứ ôm vào mình càng nhiều tài liệu luyện thi là được, mà bí quyết nằm ở chỗ bạn chọn và sử dụng tài liệu luyện thi TOEIC nào cho phù hợp với nhu cầu và mục tiêu của bản thân. Nếu chọn học đúng sách thì sẽ có kết quả nhanh, còn học với sách không “hợp” thì tất nhiên trình độ của bạn sẽ vẫn được cải thiện, nhưng sẽ lên “ì ạch” đấy. Bộ sách TOEIC sẽ giúp bạn tổng hợp các bộ sách luyện thi TOEIC nhanh đạt được mục tiêu nhất.
   
  Copyright © Học tiếng qua VOA có lời dịch BIT Templates